Aluminium i strømoverføring

Aluminium leder strøm, og særlig veldig ren aluminium er godt egnet som leder. Derfor har det de senere årene blitt stadig mer vanlig å bruke såkalte ACSR-kabler til strømledninger. ACSR står for “aluminium conductor steel-reinforced cable”, et begrep som på en god måte forklarer begge partene en slik ledning består av: aluminium som leder strømmen, og stål som er sterkere og skaper den mekaniske spenningen som holder ledningen stram.

XHHW-2-ALUMINIUM-conductorDet er den ytre delen av slike kabler som er laget av aluminium og leder strømmen. I tillegg til å være en god leder er aluminium også både lett og billig, som gjør det ypperlig egnet til dette formålet. Innsiden av ledningen er laget av stål som hjelper å støtte opp om ledningens vekt. Stål er sterkt og mindre elastisk enn aluminium, og er dessuten mindre følsomt i forhold til temperatur. Stålet bidrar til å holde ledningen stram og rett når det oppstår utfordringer som vind og is. Det gjør at slike ledninger bøyer seg mindre enn ledninger laget av rent aluminium.

De ytre delene av ledningen er laget av legeringer av aluminium heller enn rent aluminium, for å gjøre dem bestandige, men aluminiuminnholdet er nesten alltid minst 99 prosent. Som regel er stålet som brukes i ledningene også galvanisert eller dekket av andre materialer for å unngå rust. Det er viktig at disse ledningene kan forventes å holde i mange år, selv i områder der det ofte er ekstreme værforhold.

Selv om det er stål i disse ledningene, er det fortsatt så mye aluminium at den totale tåleevnen og elastisiteten begrenses av det. Det gjør for eksempel at temperaturen i en operativ situasjon ikke må komme over 75 grader celsius. Spesielle kabler der det bare er stålet som holder ledningen oppe kan imidlertid kjøres med mye høyere temperaturer, helt opp til 250 grader.