Aluminium og design

Ved siden av plast og nylon var aluminium ett av de største gjennombruddene innenfor materialteknologien i den nære fortid, det vil si i det tjuende århundret. prodotti-48158-rel5c139bc4-d7d2-4c6c-a43d-0c7b6a4c4a79Aluminium ble derfor et viktig materiale i modernistisk design, og har vært både en stor mulighet og en liten utfordring for de som driver med industridesign. Aluminium har etter hvert fått stadig større plass i hverdagen, både i Norge og i andre land. Når man tenker på aluminiumsprisen på 1800-tallet var på nivå med gull, er det klart at det har vært en drivende utvikling for å ta dette flotte materialet i vidstrakt bruk. Det var på slutten av 1800-tallet at man først fant ut hvordan man kan fremstille aluminium ved hjelp av elektrolyse.

Mange nordmenn oppfatter aluminium som et rotnorsk produkt, produsert på den norske landsbygda (eller heller i industrielle enklaver omringet av landsbygda) og med bruk av kraften fra fosser og vassdrag. Men aluminium er selvfølgelig et veldig internasjonalt materiale som produseres i mange land, og i mye større målestokk i for eksempel Kina. Det aller meste av det som produseres i Norge blir eksportert utenlands og bearbeides videre der.

Likevel finnes det en tradisjon for norsk design med utgangspunkt i aluminium som materiale. Design var selvfølgelig en viktig del av å gjøre aluminium til et populært og ettertraktet materiale også i hverdagen og i husholdningene. Det måtte, kort sagt, skapes nye markeder og nye produkter på en og samme tid. Forbrukerne måtte finne ut hva aluminium var, hva det kunne brukes til, og at de signaliserte et moderne og fremadstormende uttrykk.

Aluminiumen har særlig spilt en rolle i det som gjerne kalles funksjonalistisk europeisk design, som blir sett i motsetning til den mer stiliserte designen fra USA. Form skulle følge funksjon, enten det dreide seg om en trikk eller kjøkkenutstyr. Her fikk aluminium en viktig rolle.