Author Archive

Systemer for strømoverføring

Det er flere måter å overføre strøm på, og de strukturene som benyttes til å holde

Strøm og spill

Har du noen gang tenkt over at når du bruker nettet, enten det er til spill,

Aluminium i strømoverføring

Aluminium leder strøm, og særlig veldig ren aluminium er godt egnet som leder. Derfor har det

Aksjer innen aluminium

Norge har i mange år vært en storprodusent av aluminium, og i hvert fall innenfor næringslivet

Aluminium og design

Ved siden av plast og nylon var aluminium ett av de største gjennombruddene innenfor materialteknologien i

Aluminiumsverk og skiftarbeid

Aluminiumsproduksjon er et kontinuerlig arbeid med store løpende kostnader, og kan ikke avbrytes fordi arbeiderne vil

Industriell fremstilling av aluminium

Når man skal produsere aluminium bruker man det som gjerne kalles et bad, det vil si

Hva er egentlig aluminium?

Aluminium er et av grunnstoffene i den periodiske tabellen, og er som de fleste vet metallisk