Hva er egentlig aluminium?

Aluminium er et av grunnstoffene i den periodiske tabellen, og er som de fleste vet metallisk og har en farge som minner om sølv. En av de viktigste egenskapene til aluminium er at det ved kontakt med luft får et tynt belegg av oksidasjon (en form for rust, med andre ord), men at dette første belegget hindrer at det blir videre korrosjon. Derfor ruster ikke aluminium bort, og man sier at materialet har høy korrosjonsmotstand. Det medvirker også til at dette metallet har god holdbarhet. Aluminium er et veldig lett metall, som veier ca. 25 prosent av for eksempel kobber eller stål. Det gjør at aluminium har mange praktiske anvendelser der det er et poeng å redusere vekten på maskiner, utstyr, eller produkter.
aluminium-donutsAluminium er også et mykt og formbart materiale. Det er ikke veldig sterkt. Derfor brukes det gjerne i ulike legeringer med andre metaller, for at det skal gå an å smi og bearbeide aluminiumen på en hensiktsmessig måte. Det gjelder både ved maskinarbeid og når man støper aluminium.

Aluminium finnes det mye av jorden, som regel i ulike mineraler i jordskorpen som for eksempel feltspat. Det er svært sjelden at man finner ren aluminium i metallisk form. Man bruker jordarter som bauxitt og lateritt for å produsere aluminium i moderne fabrikker. Verdensproduksjonen er enorm, og har nå passert 50 millioner tonn, hvorav nesten halvparten blir produsert i Kina. Andre land som bemerker seg med høy aluminiumsproduksjon har som regel enten store landområder rike på mineraler (som Russland, USA, Australia og Canada) eller god tilgang på billig energi (som Norge, Bahrain, Qatar, og de senere årene særlig de Forente Arabiske Emirater).

Aluminium er et av de viktigste materialene i den moderne verdensøkonomien, med mange ulike anvendelser både innenfor industrien og i ferdigvarer fra brusbokser til kjøretøy og maskiner.